Resume

  • Full Image
Voor Pro Senectute ontwikkelde ik met  colourful tribe in het kader van  een Duurzaam Inzetbaarheidsprogramma het communicatieplan Hoe gaat het met jou?, waarin we de medewerkers centraal stellen. Rode draad in het programma zijn toolkitborden die op alle locaties op een centrale plaats, bij de koffieautomaat, werden geplaatst. Op de borden een informatieposter over het thema van de maand, ansichtkaarten met tips, recepten en meer, een ideeënbus voorwerpen die medewerkers aan het denken, lezen, koken, lachen en bewegen zetten, zoals het springtouw dat tijdens het thema bewegen aan het bord hing.